Атлас по география и икономика за 7 клас

Атлас по география и икономика за 7 клас

Каталожен №: G70100

Издателство: Просвета

Автори: Магдалена Димитрова

ISBN: 978-954-012-187-1

Страници: 48

В наличност!
Цена нов: 
5,90 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Включва карти, картосхеми, снимки и обяснителни текстове с географско съдържание, групирани по основните теми на учебната програма.
Органичното свързване на картите и картосхемите със снимки и обяснителни текстове към тях придава на атласа енциклопедичен и универсален характер.

Разработеният материал оситурява:
- затвърдяване на придобитите знания и умения и усвояване на нови;
- разбиране на основни географски закономерности и тяхната пространствена обусловеност;
- развиване на познавателната активност и самостоятелното мислене на учениците
- практическо прилагане на знанията и уменията.

Разработеното съдържание се отличава със:
- информативност – допълва и разширява учебния материал по география и икономика за 7. клас;
- универсалност – може да се използва в клас при различните типове уроци и за самоподготовка вкъщи;
- нагледност – осигурява оптимална четивност и съчетание на картите със снимките и текста;
- пълнота – покрива изцяло предвиденото в учебната програма съдържание по география и икономика за 7. клас;
- прагматичност – учи учениците да прилагат усвоените знания и умения; да работят с карти, картосхеми и снимки; да извличат от тях допълнителна информация; позволява на учителите да разнообразят методическата си работа.

 

Нагоре