Български език и литература - Практически съвети и тестове, Подготовка за Външно оценяване и за приемен изпит

Български език и литература - Практически съвети и тестове, Подготовка за Външно оценяване и за приемен изпит

Каталожен №: G220987

Издателство: Булвест 2000

Автори: Диана Димова

ISBN: 978-954-180-932-7

Година: 2015

Страници: 92

В наличност!
Цена нов: 
5,50 лв.

Описание на артикула:

Това помагало е много различно и полезно както за ученици, така и за учители! Предназначено е да улесни седмокласниците в подготовката им за Националното външно оценяване и за приемния изпит след завършен седми клас, като им предостави синтезирана и систематизирана научна информация по български език и по литература, алгоритъм и практически съвети за решаване на тестови задачи и за създаване на преразказ с дидактическа задача.

Сборникът включва два относително самостоятелни раздела:

  • Подготовка за първия модул на Националното външно оценяване;
  • Подготовка за втория модул на Националното външно оценяване.

Разделите в помагалото съдържат две основни рубрики: Запомнете и За да се справите успешно, работете в следната последователност. Първата рубрика представя езиковата или литературната информация, която седмокласниците трябва да усвоят, а втората предлага примерен алгоритъм за работа по съответния вид задачи.

В първия раздел систематизирано е представен учебният материал по български език и по литература, като във вид на таблици са предложени основните правописни и пунктуационни правила (според Официалния правописен речник на българския език), знания за изучените автори, произведения, ключови реплики на героите, портретни описания, тропи и фигури. Специално внимание е отделено на задачата за коментар на внушението на израз от художествен текст (25 задача).

За разлика от всички учебни помагала, в които отделните тестове включват целия учебен материал и могат да се използват цялостно едва в края на учебната година, в настоящия сборник тестовите задачи са обединени на друг принцип. Предложени са пет варианта, които са изградени по формата на Националното външно оценяване, но отчитат и последователността на учебния материал според тематичното годишно разпределение по български език и литература. Работата с тях дава възможност на учениците да започнат подготовката си още в началото на учебната година и да придобият някои технически умения, необходими им за добро представяне на изпита. В края на раздела са поместени и три обобщителни теста, които включват целия учебен материал.

Във втория раздел на сборника вниманието е насочено към втория модул от приемния изпит – създаване на преразказ с дидактическа задача (вид трансформиращ преразказ). Разгледани са основните дидактически задачи според формата на изпита – преразказ от името на неутрален разказвач и преразказ от името на герой. Включени са практически съвети за създаването на трансформиращ преразказ и са посочени основните критерии за неговото оценяване. Предложени са и три примерни преразказа, които илюстрират различни нива на справяне със задачата. В помагалото са включени оригинални и достъпни за седмокласниците текстове със задачи за създаване на преразказ.

В края на книгата са приложени ключ с верните отговори на тестовите задачи, бланка за отговори и примерна скала за оценяване.

Нагоре