Български език за 10 клас - Задължителна подготовка (ново издание 2014)

Български език за 10 клас - Задължителна подготовка (ново издание 2014)

Каталожен №: G220625

Издателство: Просвета

Автори: Татяна Ангелова, Петя Костадинова, Анета Кичукова

ISBN: 978-954-012-919-8

Година: 2014

Страници: 52

В наличност!
Цена нов: 
5,90 лв.
Цена употребяван: 
4,13 лв.

Описание на артикула:

Учебникът за 10. клас е част от поредицата учебници на издателство „Просвета” за 9., 10., 11. и 12. клас. В него, както и в другите три учебника, има четири раздела. Първият – Езикът в социокултурния контекст, помага да се ориентираме в това кога едно общуване е успешно, при какви условия протича, кои са участниците в него, какви са целите им, какви жанрове и стилове се предпочитат при оформянето на текстовете. В учебника за 10. клас се акцентира върху научния и върху художествения текст. Вторият – Езикът в текстовете, подготвя и упражнява уменията на учениците да използват възможностите на езика в съответствие с комуникативните си намерения и с книжовните норми. Третият и четвъртият раздел усъвършенстват устните и писмените речеви изяви на учениците. Всяка урочна статия започва с Лингвистична информация, която запознава с нови понятия или обогатява знанията за вече изученото. Прилагането на тази информация става с помощта на задачите от рубриката Речеви дейности. В учебника има и рубрика Общуването и интернет, която дава възможности учениците да се възползват от Световната компютърна мрежа. След всеки раздел има задачи за Проверка и самопроверка на езиковата подготовка. Настоящото издание е допълнено, преработено и осъвременено – някои текстове са сменени или актуализирани, обновени са сайтовете, които учениците могат да използват в своята подготовка. Учебникът за 10. клас е съобразен с Официалния правописен речник на българския език (2012 г.).

Нагоре