Български език за 5. клас (по новата учебна програма)

Български език за 5. клас (по новата учебна програма)

Каталожен №: G290213

Издателство: Булвест 2000

Автори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

ISBN: 978-954-181-008-8

Година: 2017

Страници: 136

В наличност!
Цена нов: 
14,00 лв.

Описание на артикула:

Одобрен със заповед № РД 09-1454/08.02.2017 г.

Информацията в учебника е структурирана така, че ученици и учители да могат бързо и лесно да се ориентират в отделните съдържателни ядра на урочните разработки: началото на всяка разработката е винаги на четна страница, а цялата разработка е разположена върху два последователни разтвора – общо 4 страници; в началото на всяка разработка има кратко описание на целите на урока и  цялостен текст от български или от чуждестранен автор с въпроси за дискусия;лингвистичната учебна информация е разположена на една страница – винаги нечетна, и включва образци за анализ, езиков илюстративен материал, определения, таблици, схеми; на следващия разтвор са разположени упражненията за практическа работа с езика, упражненията задомашна работа, текстовите задачи за проверка, оценка и самооценка; важно значение за всеки урок имат упражненията за повишаване на четивната грамотност на петокласниците – за извличане, осмисляне, оценяване на информация от текстове и за прилагане на тази информация при решаване на задача, проблем или казус.

Нагоре