Биология и здравно образование за 7 клас

Биология и здравно образование за 7 клас

Каталожен №: G70086

Издателство: Просвета

Автори: Павел Ангелов, Райка Ангелова, Стела Кукурина, Ана Петрова

Година: 2014

В наличност!
Цена нов: 
20,00 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Учебникът разказва систематизирано и занимателно за едноклетъчните организми, растенията, гъбите и безгръбначните животни. Преработен е в съответствие с полезните за учебния процес препоръки на учителите.Основният текст на повечето теми е олекотен чрез съкращаване и някои  препоръчани размествания. Избегнати са понятия, които не са посочени в програмата. Това обаче не е за сметка на разбирането на текста.Илюстративният материал е актуализиран и е по-полезен чрез подмяна или добавяне на снимки, въвеждане на допълнителни ознаначения на схеми, прецизиране на таблици. Подобрена е връзката между текста и илюстрациите.  
Основният текст в уроците за нови знания включва:

- въвеждащ текст за актуализиране знанията по темата и за насочване към неизучени характеристики на обектите;
- формулировки на основни въпроси по темата, представени като врязани заглавия;
- обобщения в рубриката „Вие вече научихте, че”.

Рубриката „Знаете ли, че” и илюстрациите улесняват усвояването на новите знания. За контрол може да се използва рубриката „Въпроси и задачи“. Тук при преработката са включени повече задачи, които предполагат т.нар. свободен отговор.  По този начин се подпомага подготовката за външното оценяване след 7. клас.

Учебникът е придружен и от електронна версия. Тя повишава ефективността и яснотата на преподаването и ангажира вниманието на учениците. Показано е това, което в клас не може да се онагледи. Включени савидеоклипове и презентации, коментари, анимирани задачи за работа в клас. Може да се използват за проверка на разбирането на информацията.

Учебникът е съобразен с новите правила за правопис и пунктуация.

 

 

Нагоре