Буквар за 1. клас (по новата програма)

Буквар за 1. клас (по новата програма)

Каталожен №: 290103

Издателство: Просвета-АзБуки

Автори: Владимир Попов, Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева

ISBN: 978-954-360-086-1

Година: 2017

Страници: 104

В наличност!
Цена нов: 
8,00 лв.

Описание на артикула:

Одобрен със заповед № РД 09-1574/08.02.2017 г.

„Червеният буквар” на Владимир Попов е с ново съдържание. Той е преработен така, че да отговаря на новата учебна програма по български език и литература за 1. клас с новия ред на изучаване на буквите. Добавени са много нови текстове от Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова и Росица Цанева, които са автори и на методическата част.
Учебното съдържание на буквара е съобразено с областите на компетентност, заложени в новата учебна програма, чрез които се постигат очакваните резултати.
В основата на методиката е звуковият аналитико-синтетичен метод на ограмотяване, който е доразвит от водещи учители. Обучението се реализира в рамките на два етапа – предбуквен и буквен. Границите между тях може да бъдат променяни според постиженията на учениците.
Предвидени са 9 урока за затвърдяване на знанията и 5 обобщителни урока.

Нагоре