Човекът и природата - Идеи за ЗИП за 3 и 4 клас

Човекът и природата - Идеи за ЗИП за 3 и 4 клас

Каталожен №: G30158

Издателство: Просвета

Автори: Наташа Цанова, Снежана Томова

В наличност!
Цена нов: 
3,60 лв.

Описание на артикула:

Помагалото е предназначено за учителите от началната образователна степен 3. и 4. клас. Предложените в негоидеи са в съответствие със спецификата на ЗИП като форма на обучение, стандартите и учебните програми почовекът и природата. Всяка от идеите включва четири взаимосвързани компонента: примерна програма, съдържателни аспекти, активности и създадено от човека.

Програмата е структурирана по раздели и теми и е съобразена с хорариума часове, предвидени за ЗИП в съответния клас. Обемът на темите в даден раздел е примерен и може да бъде променян и допълван и в зависимост от предпочитанията на учителя и интересите на учениците.

В съдържателните аспекти е предоставена информация за учителя за всеки раздел от програмата.

Предложените идеи за активности са структурирани по единен алгоритъм и могат да бъдат използвани за създаване на комплекси от задачи.
Информацията в рубриката създадено от човека дава широки възможности на учителя за избор кога, как и къде да бъде използвана в хода на процеса.

 

Нагоре