Човекът и природата за 4 клас

Човекът и природата за 4 клас

Каталожен №: G40161

Издателство: Просвета

Автори: Лиляна Найденова, Пенка Бозарова, Мария Тодорова

ISBN: 978-954-013-081-1

Година: 2014

Страници: 104

В наличност!
Цена нов: 
14,67 лв.

Описание на артикула:

Учебникът е преработен в съответствие с препоръки на рецензенти – учители и експерти.

С новото, обновено издание са постигнати следните основни цели:

олекотени са стилът и езикът;

допълнени са или са съкратени текстове на уроци с цел по-лесното възприемане на материала;

прецизирани са дефинициите за движение на телата, триене, трептене, осъвременена е информацията в някои уроци;

подменени са илюстрации, с което се осигурява по-добро възприемане на учебния материал;

включени са въпроси с отворен отговор в тестовете за преговор на материала по раздели;

осъвременени са въпросите в края на всяка тема, като са включени задачи за проучване, работа в екип, проектна работа и др.

Направените промени правят учебника по-достъпен за учениците, по-лесен за преподаване от страна на учителите.

 

Нагоре