Помагалник по руски език

Помагалник по руски език

Каталожен №: 280114

Издателство: Домино

Година: 2016

В наличност!
Цена нов: 
4,00 лв.

Описание на артикула:

Съществителни имена: род и число (съществителни имена само в единствено число; съществителни имена само в множествено число; някои особени случаи при образуване на множествено число); склонение (I, II, III).


Прилагателни имена: склонение; степенуване (проста сравнителна степен; сложна сравнителна степен; проста превъзходна степен, сложна превъзходна степен).


Местоимения: лични (възвратно местоимение себя); притежателни; определителни; неопределителни; показателни; въпросителни и относителни; отрицателни.


Глаголи: инфинитив; спрежение (първо и второ); разноспрегаеми глаголи; особености при спрежението на някои глаголи; вид на глагола; време на глагола (несвършен вид, свършен вид, особени случаи при образуване на минало време); наклонение (изявително; повелително; условно); управление на глаголите; глаголи за движение къде; глаголи за движение с представки (с пространствено значение); спрежение на ггалогите за движение.


Причастие: деятелни (сегашни, минали); страдателни (сегашни, минали).
 

Деепричастие: от несвършен вид; от свършен вид.

Нагоре