Речник на френските думи в българския език. Том 5: Р-Т

Речник на френските думи в българския език. Том 5: Р-Т

Каталожен №: 263128

Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"

Автори: Димитър Веселинов, Анна Ангелова

ISBN: 978-954-074-255-7

Година: 2017

Страници: 616

В наличност!
Цена нов: 
25,00 лв.

Описание на артикула:

„Речникът на френските думи в българския език“ позволява да се проследят „активизирането“ и „забавянето“ на процеса на проникване и разпространение на френцизми в българското културно пространство, да се анализира ролята на френската лексика в конструирането на специфични фрагменти от езиковата картина през кодираната в семантиката им представа за света. Структирата на речника улеснява историко-филологическото изучаване на френцизмите като части от историята и културата на българското общество, гносеологичното проучване на съкровищата от знания, натрупани и проектирани в речниковия състав, лингводидактическото моделиране на френцизмите като учебен материал за оптимизиране на процеса на обучение по френски език и др.

Нагоре