Българо-английски-гръцки речник по физика

Българо-английски-гръцки речник по физика

Каталожен №: G180869

Издателство: Д-р Иван Богоров

Автори: В. Манчев и колектив

ISBN: 978-954-316-037-2

Страници: 120

В наличност!
Цена нов: 
8,00 лв.

Описание на артикула:

Първата част обхваща разделите "Механика" и "Молекулна физика и термодинамика". В нея термините са дадени в реда, в който се срещат в текста на всяка отделна тема. Като допълнение са включени и някои основни термини от темата "Звук" от учебника "Физика за чуждестранни студенти (медицински специалности)" (Е. Бенова, Н. Дременджиева, Е. Евтимова, И. Желязков, О. Консулова, В. Манчев, Г. Милева. Печатна база към МОМН, 1992).
Втората част обхваща всички термини, подредени по азбучен ред. В Приложение I са включени най-често срещаните устойчиви словосъчетания, а в Приложение II - химичните елементи.
Речникът може да се използва и от студенти чужденци, които изучават физика на български език във висшите учебни заведения.

Нагоре