Речник на близки по правопис английски и немски думи с превод на български език

Речник на близки по правопис английски и немски думи с превод на български език

Каталожен №: 280661

Издателство: Даниела Убенова

Автори: Александра Футекова

ISBN: 978-954-791-210-6

Година: 2016

Страници: 48

В наличност!
Цена нов: 
4,80 лв.

Описание на артикула:

Речникът на близки по правопис думи в английския и немския език е резултат от разработен от автора метод за преподаване чрез логическо активизиране на паметовите връзки. Съпоставката при представяне на думи в английския и немския език, както и преводът им на български език, осигурява достъпен, бърз и траен подход за овладяване на съответния писмен и говорим еквивалент и в двата езика. Думите в речника са групирани в три раздела:

- Прилагателни имена, наречия, местоимения, предлози, съюзи, междуметия и частици;

- Съществителни имена;

- Глаголи.

Речникът е ценно обучително средство за изучаващите английски, немски и български език, както и за преподаватели, преводачи и всички, интересуващи се от изучаване на езици в билингвална среда.

Нагоре