Нов руско-български речник

Нов руско-български речник

Каталожен №: 262857

Издателство: Парадигма

Автори: Сергей Влахов

ISBN: 954-9536-91-2

Година: 2007

В наличност!
Цена нов: 
39,00 лв.

Описание на артикула:

Нов руско-български речник" съдържа около 50 000 думи и фразеологични съчетания от съвременната руска реч. Езиковият материал е разработен така, че думата да е представена в максимално тясна връзка с характерен контекст. Целта е с помощта на илюстративен материал и други средства да се излезе от тесните рамки на строго речниковото съдържание. При съставянето на речниковите статии е направен опит чрез последователно съпоставяне и противопоставяне да се предотврати интерференцията, т.е. смесването на близки по форма и различни по съдържание руски и български думи.

Нагоре