Руско-български и българско-руски речник

Руско-български и българско-руски речник

Каталожен №: 280223

Издателство: Наука и изкуство

Автори: Лиляна Димитрова

ISBN: 978-954-02-0328-7

Страници: 1128

В наличност!
Цена нов: 
24,00 лв.

Описание на артикула:

Нов богат двупосочен речник, включващ лексика от всички сфери на съвременния живот.

Подборът на речниковия състав е проведен на научни принципи, като честотност; актуалност и включване на иновациите в съвременната лексика; контрастивност.

Предвид близостта на езиците заслужено внимание е отделено на т. нар. “общи думи”.

Речниковите статии имат практическа насоченост, свързана с типичните за българската аудитория трудности и упорити грешки при усвояването на руския език.

Ударение е поставено на всички български и руски думи.

Речниковите статии са обогатени със словосъчетания – свободни, устойчиви, терминологични, със семантични и стилистични особености, което увеличава лексичното богатство и информативната стойност на речника.

   

Нагоре