Nuovo Progetto italiano 2, ниво B1 и B2 - Учебна тетрадка по италиански език + CD

Nuovo Progetto italiano 2, ниво B1 и B2 - Учебна тетрадка по италиански език + CD

Каталожен №: G150884

Издателство: Edilingua

В наличност!
Нов:
няма в наличност
Цена употребяван: 
14,70 лв.

Описание на артикула:

Учебна тетрадка по италиански език за ниво B1 и B2 по Европейската езикова рамка

Второто ниво на системата е предназначено за курсисти с начални познания по езика и основни комуникативни умения. Граматичните единици, които представя са:
Притежателни местоимения (I Pronomi e Gli Aggettivi Possessivi);
Особености в съгласуването на quello и bello;
Употреба на глаголите volerci и metterci;
Минало несвършено време (L’Imperfetto);
Минало предварително време (Il Trapassato Prossimo);
Лични местоимения пряко допълнение (I Pronomi Personali Oggetto Diretto);
Лични местоимения непряко допълнение (I Pronomi Personali Oggetto Indiretto);
Възвратни и реципрочни местоимения (I Pronomi Riflessivi e Reciproci);
Безлична форма на глагола и безлични изрази (La Forma Impersonale del Verbo);
Повелително наклонение (Il Modo Imperativo);
Условно наклонение (Il Condizionale Semplice e Composto);
Бъдеще в миналото (Il Condizionale Composto);

Комуникативните умения, които развива второто ниво на Progetto Italiano, позволяват разговор за семейството, поведение в ресторанти и други заведения за обществено хранене, изразяване на предпочитания, построяване на разкази и описание на случки и ситуации в минало несвършено време, изразяване на съгласие и несъгласие, радост и огорчение, предлагане, отхвърляне и приемане на помощ, пазаруване, разговор за облеклото, телевизионни препочитания, даване на указания, напътствия, съвети и оценка.

Второто ниво по Progetto Italiano съдържа текстове за историята и специфичните характеристики на италианската кулинария, рецепти, кратка справка за еволюцията на киното в Италия, италиански продукти, мода, телевизия, печат и музика. 

Моля, имайте предвид, че е възможно употребяваните екземпляри да не съдържат допълнителните приложения и дискове към тях.

Нагоре