Rolltreppe aufwarts 1 - Учебник и работна тетрадка по немски език

Rolltreppe aufwarts 1 - Учебник и работна тетрадка по немски език

Каталожен №: G170243

Издателство: Летера

Автори: Деница Ангелова, Мирена Желева

Няма в наличност!

Описание на артикула:

Учебна система по немски като І ЧЕ за ученици от 9. и 10. клас ПП, разработена съгласно учебната програма на МОН

Предимства на системата

– Оригинални теми
Системата предлага увлекателни теми, съобразени с интересите и познанията на младежи и девойки на възраст 15–16 години. Те обхващат аспекти от различни области на живота, като дават възможност за абстракции, анализи и задълбочени дискусии.
– Разнообразни текстове
Текстовете са автентични и разнообразни по жанр, като е търсен баланс между научнопопулярен стил, публицистична и художествена литература.
– Акцент върху специфични граматически явления
Граматическата част заема централно място, тъй като представлява основна трудност при изучаването на езика.
– Обогатяване на активната лексика
Страниците с лексикални упражнения целят затвърждаване и разширяване на активната лексика.
– Комуникативен подход
Учебната система е основана на комуникативно-прагматичния метод и дава възможност на учениците:
– да се изразяват правилно и уместно в различни ситуации;
– да излагат и убедително да обосновават мнението си;
– да участват активно в разговори и дискусии;
– да разбират и реагират адекватно на изказвания, направени с нормално темпо на говорене;
– да извличат важна информация от по-дълги текстове за слушане или четене;
– да пишат автобиография и да водят кореспонденция.
– В помощ на учителя
В методическото ръководство са включени текстовете за слушане, както и ключ за повечето задачи.
– Автентичен немски език
Аудиокасетата съдържа текстове за слушане с разбиране, записани в естествена обстановка и предадени на съвременен говорим език.
– Подготовка за изпити
Учебната система има за цел да отведе учениците до ниво В2 на Европейската езикова рамка и е подходяща за различни комуникативни изпити като DSD, Test DaF и др.

Структура на системата
Rolltreppe aufwaerts 10. клас

– Учебното съдържание е предвидено за около 190 учебни часа.
– Учебният комплект се състои от учебник, тетрадка, две методически ръководства и две аудиокасети. Урочните единици са разпределени в две части. Учебникът и тетрадката образуват едно книжно тяло, като всяко едно включва 4 теми: Die charmante Herrin; Spieglein, Spieglein an der Wand ...; Werkstatt Gedichte; Rund um den Globus; Sprache und Medien; Wissenschaft und Moral; Im Wirbel des Lebens; Bunte Welt.
– Учебната тетрадка съдържа упражнения за вече изучени граматически структури (рубрика Uebung macht den Meister), както и за въвеждане на нови граматически феномени и лексикални единици. Особен акцент се дава на лексиката, като се разширява тематично с подходящи упражнения, отделени в рубрики (рубрика Wortschatz), и се прави разлика в стилистичната употреба на близки по значение думи (рубрика Feines Sprachgefuehl).
– След осма тема е включен тест Fortschrittspegel за контрол и оценка на знанията.

Нагоре