Deutsch Für Dich - Тетрадка по немски език за 5 клас, Ппърви чужд език (по старата програма)

Deutsch Für Dich - Тетрадка по немски език за 5 клас, Ппърви чужд език (по старата програма)

Каталожен №: G170054

Издателство: Анубис

Автори: Павлина Стефанова, Даниела Стойчева

Няма в наличност!

Описание на артикула:

Работната тетрадка съдържа упражнения за затвърдяване, прилагане, преговаряне и обобщаване на предвидените в учебната програма езикови знания и за формиране на фонетични, лексикални и граматични навици, за развитие на рецептивните умения (четене и слушане), за проверка на разбирането при четене и слушане, за формиране на стратегии на учене, например работа с речник, за догадка по словообразувателни модели и др., за диференцирана работа. Всички упражнения, които се изпълняват писмено и упражненията за развитие уменията за създаване на различни видове писмени текстове са включени в работната тетрадка. В приложението е даден граматически справочник за ученика.

Нагоре