Добре дошли в платформата Е-училище
Скъпи петокласници,
Имайте предвид, че всеки абонамент е валиден за срок от 12 месеца от датата на регистрация на индивидуалния код в платформата. Всеки активиран индивидуален код може да използва само от един потребител на едно устройство (компютър, таблет, телефон).
Пожелаваме ви приятно учене и забавление с нашите видео клипове!
Видеоклипове по български език за 5. клас:
 • Главни части на изречението - Подлог и сказуемо
 • Допълнение
 • Обстоятелствено пояснение
 • Определение
 • Морфологичен анализ на съществително, прилагателно и числително име
 • Лично местоимение
 • Възвратно лично местоимение
 • Притежателно местоимение
 • Възвратно притежателно местоимение
 • Морфологичен анализ на глагол
 • Езикът и неговият строеж
 • Логическо ударение
 • Електронно общуване
 • Тема и подтеми
 • Художествен, разговорен и официално-делови текст
 • Многозначни думи
 • Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав
©2014 bguchebnik.com Всички права запазени.   Общи условия   Упътване за използване