Добре дошли в платформата Е-училище
Общи условия за използване на образователната платформа Е-училище на БГ Учебник
1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „БГ Учебник“ ЕООД, ЕИК 201264752, наричано за краткост ИЗДАТЕЛСТВО, от една страна, и всяко лице, притежаващо абонамент за използване на видео клипове, за краткост наричано ПОТРЕБИТЕЛ.
2. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който получава достъп до видео клиповете, се съгласява с общите условия.
3. Тези общи разпоредби регламентират общите правила за ползване на видео клиповете на уеб сайта на ИЗДАТЕЛСТВОТО, достъпни през интернет.
4. Всички видео клипове имат указания за използване.
5. Начин за предоставяне на видео клиповете:
- Авторските права на видео клиповете са собственост на ИЗДАТЕЛСТВОТО.
- Видео клиповете са собственост на ИЗДАТЕЛСТВОТО и се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено онлайн. Получаването на достъп до видео клиповете става след закупуване на скреч карта, предлагана самостоятелно или в комплект с друго издание на издателството, на която има индивидуален код, който се въвежда в платформата за видео клипове.
- Всеки код може да се използва само веднъж и важи за всички видео клипове по български език за 5. клас. Повторното му използване е невалидно.
6. Чрез абонамента ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава правото да използва продукта само онлайн. Той няма право да го сваля, записва, копира, предоставя на други лица и разпространява. Той не придобива собственост върху информацията, софтуерния код, дизайна и графичните изображения, както и върху всички останали елементи на продукта.
7. Цени и срок на абонамент
- Видео клиповете са на цена от 5,00 лв., когато се предлагат като самостоятелен продукт, или на цена от 9,90 лв., когато са в комплект с ламинираните таблици Как се пише? Справочни таблици по български език за 5. клас.
- Срокът на абонамента е за 1 (една) година, като започва да тече от датата на активирането на индивидуалния код.
8. Предоставяне на информация и защита на личните данни
- При регистрация в онлайн платформата за видео клипове на сайта на издателството е необходимо да попълните следните данни: две имена и валиден e-mail адрес.
- Всички посочени от вас лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и единствената цел на тяхното събиране е да бъдете обслужени коректно. За грешно въведени данни ИЗДАТЕЛСТВОТО не носи отговорност.
- БГ Учебник ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
9. Отговорности
- Информацията представена във видео клиповете има интерактивен, обучителен и информационен характер.
- ИЗДАТЕЛСТВОТО си запазва правото да променя без предварително уведомление съдържанието на видео клиповете, независимо от вече действащо споразумение с ПОТРЕБИТЕЛЯ. Например при корекции на грешки, обективна промяна на факти, на обстоятелства, на статистики, и други.
- ИЗДАТЕЛСТВОТО не носи никаква отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, във връзка с използването на тези видео клипове, включително през интернет или от временната невъзможност за достъп до тях.
10. Други
- Настоящите условия влизат в сила от 19.09.2016 г.
©2014 bguchebnik.com Всички права запазени.   Общи условия   Упътване за използване