Физични величини. Мерни единици и системи SI

Физични величини. Мерни единици и системи SI

Каталожен №: 260228

Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"

Автори: Марко Марков

ISBN: 978-954-07-2575-8

Страници: 414

В наличност!
Цена нов: 
10,00 лв.

Описание на артикула:

По своето съдържание изданието съчетава функциите на два справочника - на кратък справочник по физика и на справочник по мерни единици и системи: Разгледани са най-употребяваните мерни системи, като е акцентирано на Международната система SI Дефинирани са физичните величини, техните размерности и единици и са дадени съотношенията им с единиците от другите системи, както и с ангглийсите и американските единици Включени са числените стойности на величините, характеризиращи различни свойства на веществата (механични, топлинни, електрични, магнитни и др.).

Нагоре