Физика и астрономия за 7 клас

Физика и астрономия за 7 клас

Каталожен №: G70134

Издателство: Просвета

Автори: Христо Попов, Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Румяна Митева

ISBN: 978-954-012-892-4

Година: 2014

Страници: 124

В наличност!
Цена нов: 
18,67 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Учебното съдържание е структурирано в 33 теми за нови знания, 5 лабораторни упражнения, 4 теми, посветени на систематизация и обобщение, а на решаването на задачи е отделен един урок и тестови задачи в края на всеки от четирите раздела.
Освен конкретното учебно съдържание, отговарящо на програмата по физика и астрономия за този клас, авторите предлагат и допълнителен материал за разширяване на знанията, разположен или в дясната половина на конкретната страница от урока, или в дайджести, намерили място след всеки от разделите. Илюстрациите са тясно свързани с основния текст, като го допълват и допринасят за по-лесното му възприемане.  
При преработката са взети предвид конструктивните предложения на рецензенти и учители. В тестовeте е включена и задача със свободен отговор. Много илюстрации са подменени с по-добри. Особено внимание е отделено на преформулирането на някои определения на физични величини, явления и закони, за да се  постигне по-голяма достъпност и да се улесни възприемането им от учениците.
В електронния учебник по физика и астрономия са разработени допълнителни въпроси за затвърждаване и разширяване на знанията по всяка тема. Предложени са много интерактивни задачи и богат илюстративен материал. Най-същественото обаче е, че на учителя са на разположение над 20 видеозаписа на опити, които невинаги е възможно да бъдат изпълнени в училище поради липса на материална база. Учениците ще видят не просто на чертеж, а в действие свързването на консуматори на електричество, ще се убедят във верността на закона на Ом, ще проследят пътя на светлинния лъч при пречупване и отражение и много други. Това помага да разберат и запомнят явленията и законите.

Учебникът е съобразен с новите правила за правопис и пунктуация.

 

Нагоре