Физика и астрономия за 9 клас - Задължителна подготовка

  • Издателство: Булвест 2000
  • Автори: Георгиос Христакудис, Максим Максимов
  • ISBN номер: 978-954-180-196-3
  • Страници: 184

В наличност

Цена за нов:
8,00 лв.
Цена за употребяван:
5,60 лв.

8,00 лв.

Описание на артикула
Учебникът по физика и астрономия за 9 клас на издателство „Булвест 2000“, съобразен с потребностите на изучаващите предмета при своята задължителна подготовка в училище, отговаря на Държавните образователни изисквания и е одобрен със заповед на Министерството на образованието и науката. Учебното съдържание е поделено в пет категории – „Електростатика“, „Електричен ток“, „Електромагнитно взаимодействие“, „Механични трептения и вълни“ и „Електромагнитни вълни“. За равномерното разпределение на учебния материал подпомага равния обем на уроците – по 3 страници за урок, който въвежда нови знания, а всяка част от учебника приключва с урок – обобщение, като преди това е преминат и урок с решаване на задачи (побрани в рамките на обем от 2 страници). Съдържанието е обогатено с илюстративен материал – снимки, схеми и чертежи, които правят понятията и примерите разбираеми и достъпни. Неразделна част от съдържанието са и задачите, както и последния раздел от учебника, посветен на лабораторен практикум, който цели да затвърди натрупаните знания и да ги превърне в практически умения.
Условия за доставка

Информация за условията на доставка - менажира се от админа CMS блок - Детайлна страница на продукт - условия за доставка

Условия за плащане

Информация за условията на плащане - менажира се от админа CMS блок - Детайлна страница на продукт - условия за плащане

Контакти

Контактна инфорамция в детайлна страница на продукт - менажира се от админа CMS блок - Детайлна страница на продукт - таб контакти