География и икономика за 6. клас (по новата програма)

География и икономика за 6. клас (по новата програма)

Каталожен №: G290640

Издателство: Просвета Плюс

Автори: Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Нели Гетова, Георги Бърдаров, Георги Коцев

ISBN: 978-619-222-090-7

Година: 2016

Страници: 160

В наличност!
Цена нов: 
21,20 лв.

Описание на артикула:

Учебникът по география и икономика за 6. клас на изд. „Просвета Плюс” е в пълно съответствие с изискванията на учебната програма за този клас и гарантира постигането на очакваните резултати, посочени в нея, относно: знания, умения, компетентности, отношения, модели на поведение. Проектираният в него модел на обучение гарантира постигане на целите на обучение чрез дейност и на базата на мотиви. Новите образователни технологии, приложени в учебника, насочват към нов тип взаимодействие между учителя и ученика, осигуряват възможност за самоорганизиране на дейността му, за самостоятелно учене, критично мислене, творческа активност, поемане на собствена отговорност. Учебникът е разработен на основата на различни подходи. Акцент е поставен върху системно-структурния и дейностния подход. Интегралният подход е представен на две равнища: вътрешнопредметно (в хоризонтален план – обучението в 6. клас, и във вертикален план – обучението в 5. – 7. клас) и междупредметнo.

Нагоре