География и икономика за 6. клас (по новата програма)

География и икономика за 6. клас (по новата програма)

Каталожен №: G290641

Издателство: Просвета

Автори: Стела Дерменджиева, Петя Събева, Надежда Николова, Петър Стоянов, Цветелина Пейкова

ISBN: 978-954-013-350-8

Година: 2017

Страници: 116

В наличност!
Цена нов: 
21,20 лв.

Описание на артикула:

чебникът се отличава с кратки, увлекателно написани и разбираеми за ученика уроци и с прецизно графично оформление.

Постигнат е баланс между географското познание и нормативните изисквания за обема, обхвата и структурата на учебника.
Всяка методична единица е разработена на две страници, разположени върху един разтвор. В началото и в края са предложени варианти на тестови задачи за проверка на входното и изходното равнище на учениците. 
Ключовите думи и новите понятия са обозначени в основния текст и са обяснени в речник в края на учебника. Допълнителната информация е отделена в рубриката „Географска мозайка”. Въпросите и задачите в края на всеки урок за нови знания са с различна степен на сложност. Те стимулират самостоятелното мислене и творческата дейност на учениците. 
Илюстрациите в учебника подпомагат усвояването на новите знания и разбирането на понятията, процесите и явленията. В началото и в края има две карти на света – природогеографска и политическа.
Към печатния учебник са разработени тетрадка, атлас, контурни карти и електронен учебник с над 200 интерактивни задачи, упражнения и изключително атрактивни триизмерни анимации.

Нагоре