Готови за матура по биология и здравно образование

Готови за матура по биология и здравно образование

Каталожен №: G130043

Издателство: Булвест 2000

Автори: Огнян Димитров, Тренка Аргирова, Михаела Кожухарова, Маргарита Пешева, Валентин Богоев, Мира Славова

ISBN: 978-954-180-744-6

Страници: 104

В наличност!
Цена нов: 
8,00 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Помагалото е разработено в съответствие със съдържанието на учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование. Поднесената в него информация е напълно достатъчна за успешно полагане на писмения държавен зрелостен изпит. Зрелостниците могат да ползват помагалото като справочник в процеса на обучение по биология и здравно образование. Основното му предназначение е рационално да систематизира знанията и уменията, необходими на зрелостниците за подготовката им да решават разнообразни по вид и степен на трудност изпитни задачи.
Помагалото включва:
- систематизирани в шест раздела разработки на темите от изпитната програма;
- кратко, точно и достъпно систематизиране на научни факти и важни теоретични постановки по всяка тема от изпитната програма;
- рационално синтезиране на учебната информация в таблици, схеми и модели;
- утвърдени алгоритми за възприемане и структуриране на учебна информация.

Помагалото осигурява възможност на зрелостника за:

- бързо ориентиране по конкретен въпрос;
- удобно обобщаване на информация и сравняване на фактори, показатели, характеристики и др.;
- лесно възприемане на структурно-функционалната основа на живата природа и нейното развитие;
- качествено осмисляне, разбиране и затвърдяване на знанията по биология и здравно образование;
- ефективно ориентиране в съдържанието на изпитните задачи;
- развиване на умения за рационално решаване на тестови задачи;
- систематизирана практическа подготовка за държавния зрелостен изпит;
- успешна подготовка за конкурсен изпит по биология в университета.

Нагоре