Градивни елементи за 9 клас

Градивни елементи за 9 клас

Каталожен №: G90232

Издателство: Нови знания

Автори: Румен Ананиев, Асен Гадавелов

ISBN: 9549315339

Година: 2011

Страници: 176

В наличност!
Цена нов: 
9,00 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Учебно помагало за професионална подготовка в професионалните гимназии с направление "Електроника и автоматизация"
Тази книга е съставена като учебно помагало за учащите се. които се обучават по специалности и професиите от професионалното направление "Електроника и автоматизция". В нея се разглеждат основните пасивни и активни градивни елементи, използвани в съвременната електронна апаратура като резистори, диоди, транзистори, интегрални схеми, релейно-контактни елементи, елементи за индикация и други специални елементи.
Универсалността на изложената в тази книга материя позволява тя да се използва от широк кръг читатели, които проявяват интереси в областта на електрониката. С цел да подпомогне по-задълбоченото изучаване на материала, в книгата са включени задачи, решени числени примери, контролни въпроси и тестове, на които са посочени правилните отговори и решения. Това дава възможност да се извършва и самостоятелно обучение, като то допълнително се улеснява от изложените в приложения към книгата справочни данни.

След цялостно изучаване на изложения в книгата материал обучаемият ще придобие знания за

устройството, конструкциите и действието на основните видове градивни елементи

дефиниране на основните параметри и характеристики на градивните елементи

подбиране на подходящи градивни елементи според изискванията на конкретна електронна апаратура

 

Нагоре