Hello! New edition - Учебник по английски език за 6. клас (по новата програма)

Hello! New edition - Учебник по английски език за 6. клас (по новата програма)

Каталожен №: G290629

Издателство: Просвета

Автори: Емилия Колева, Десислава Петкова

ISBN: 978-954-013-292-1

Година: 2017

Страници: 144

В наличност!
Цена нов: 
10,67 лв.

Описание на артикула:

Това е нова система по английски, която ползва доказано успешни модели на обучение от предишното си издание. Тя има изцяло ново съдържание и илюстрации, олекотени са текстовете за четене и слушане, граматиката е по-малко, както предвижда новата програма.

Учебникът:

- съдържа въвеждащ урок за изравняване на нивото на учениците, 12 урока за нови знания, 2 урока за нови знания FUN TIME, 12 преговорни урока, 4 обобщителни преговорни урока, 4 проекта, поурочен английско-български речник и списък с неправилните глаголи.
- отчита и преодолява основни типични трудности при усвояване на английски език от българските ученици, което отличава системата от широко ползваните в практиката чужди системи и е нейно много важно предимство.
- имаобре балансирано учебно съдържание, което осигурява нужните часове преговор и затвърдяване на знанията, работа над проекти, оценяване и самооценяване на постигнатите резултати.
- има ясно и последователно въвеждане на граматичния материал чрез таблици и градирани по трудност упражнения.
- показана е употреба на езика в реални комуникативни ситуации стъпка по стъпка и с много опори.
- развива умението писане чрез ясни модели и опори.
- изгражда устойчив лексикален запас.

Нагоре