Химия и опазване на околната среда за 7 клас

Химия и опазване на околната среда за 7 клас

Каталожен №: G70151

Издателство: Булвест 2000

Автори: Георги Нейков, Свобода Бенева, Лени Николова, Лилия Овчарова, Маргарита Йотова

ISBN: 978-954-180-626-5

Страници: 136

В наличност!
Цена нов: 
17,33 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Учебникът предлага структуриране на съдържанието в два уводни урока и шест основни теми. Всяка тема съдържа уроци: за нови знания, за упражнения, за лабораторни упражнения и за обобщение и преговор. Към учебника са дадени седем приложения с информация, подпомагаща учебното съдържание.

Рубриките, включени в уроците, са: Помисли и отговори, Научи нещо повече и Ключови думи.
Всеки урок за нови знания завършва с рубриката Кратко обобщение, в което се представя най-същественото от урока.
В рубриката Помисли и отговори са зададени въпроси и задачи, с които се цели да се проверят основните знания на учениците в нова ситуация.

рубриката Научи нещо повече се дава допълнителна информация.
Ключовите думи имат за цел да насочат вниманието на учениците към новите понятия в урока.
Уроците за нови знания започват с кратък уводен текст, с който се провокира познавателния интерес на учениците. Тези уроци са разработени на две страници, така че да се вижда цялото съдържание. Във всяка страница има широка колона (за основния текст) и тясна колона (за допълненията и илюстрациите).

Обобщителните уроци са с раздвижена структура, която подпомага обобщаването и систематизирането на съответните знания на учениците. 
Важно място в учебника е отделено на разработените 6 упражнения, с които се цели да се затвърдят знанията върху химичния език и периодичната система.
С лабораторните упражнения се предлага възможност на учениците да овладеят основни експериментални умения и да се затвърдят теоретичните знания.
За контрол на знанията на учениците в учебника са включени осем теста.
Учебникът дава не само знания и умения по химия, но и формира определен начин на мислене.

 

Нагоре