Информационни технологии за 5. клас (по новата програма)

Информационни технологии за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: G280028

Издателство: Просвета Плюс

Автори: Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Михова-Стоянова

ISBN: 978-619-222-029-7

Година: 2016

Страници: 70

В наличност!
Цена нов: 
8,67 лв.

Описание на артикула:

Одобрен със заповед № РД 09 – 1548/ 08.02.2017 г.

Учебното съдържание по информационни технологии за 5. клас е представено в 34 урока, които съответстват точно на новата учебна програма.

Авторите са разработили теоретичното съдържание на уроците под формата на въпроси и отговори. Въпросите са изведени встрани от основния текст, за да се подчертае тяхната важност и да се осигури по-лесно намиране на отговорите им при самостоятелната работа на ученика.

Помагалото съдържа:

   - рубрика „Да припомним!”, в която накратко се актуализират основни понятия и процедури;
   - рубрика „Речник”, в която са включени термините на английски език, използвани в урока, и техният превод на български език;
   - поне една задача в уроците за нови знания, чрез която се мотивира и въвежда новата тема или чието решаване се използва за въвеждане на нови знания и умения в хода на урока;
   - разнообразни въпроси и задачи за затвърдяване на въведените понятия и процедури, както и за самостоятелна работа;
   - примерни тестове и задачи за оценяване на усвоените до момента знания и умения;
   - много и разнообразни задачи за осъществяване на междупредметни връзки;
   - задачи, които учителят по своя преценка може да използва при изготвянето на портфолио, което да представя знанията и уменията на учениците.

Дискът към „Информационни технологии за 5. клас” съдържа предварително подготвени файлове със задачи и демонстрационни видеоклипове.

Нагоре