Инженерна екология

Инженерна екология

Каталожен №: 262489

Издателство: Техника

Автори: Димитър Киров

ISBN: 978-954-030-696-4

Година: 2011

Страници: 230

В наличност!
Цена нов: 
20,00 лв.

Описание на артикула:

В учебника са разгледани научно-приложните аспекти на системата "човек - общество - природа" в нейното интегрално единство. Екологията е анализирана като интегрална наука, като основните разработки обхващат приложните инженерни аспекти. Освен методологичните основи на инженерната екология са анализирани всички екологични системи, тяхното замърсяване и естествената им регенерация. В отделна глава са разработени инженерните методи и средства за осигуряване на нормативни екологични условия. Специално внимание е обърнато на отпадъците и тяхното третиране, както и на изготвянето на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Учебникът е предназначен за студентите, изучаващи машиностроителни и инженерни специалности на всички висши учебни заведения в България. Той може да служи професионално на различни специалисти, работещи в областта на екологията, опазването на околната среда, третирането на отпадъци и др.

Нагоре