Изобразително изкуство за 5. клас (по новата програма)

Изобразително изкуство за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: G290221

Издателство: Анубис

Автори: Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова

ISBN: 978-619-215-065-5

Година: 2017

Страници: 120

В наличност!
Цена нов: 
13,07 лв.

Описание на артикула:

Одобрен със заповед № РД 09-1530/08.02.2017 г.

Учебникът е съобразен с възрастовите особености на учениците и с характеристиката на прехода от началния към прогимназиалния етап. Осигурява постигане на целите на учебната програма за формиране на визуална култура и умения за работа с различни изобразителни материали. Създава условия за творческа работа, изразяване на мнение и критично мислене в областта на изобразителното изкуство. Способства за формиране на ключови компетентности на базата на активни междупредметни връзки.

Нагоре