Как се пише? Справочни таблици по български език за 5. клас (по новата програма)

Как се пише? Справочни таблици по български език за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: 280008

Издателство: БГ Учебник

Автори: Павлина Върбанова, Петя Маркова

ISBN: 978-619-187-016-5

Година: 2016

Страници: 8 ламинирани

В наличност!
Цена нов: 
4,90 лв.

Описание на артикула:

Ламинираните таблици са част от учебния комплект по български език за 5. клас на издателство „БГ Учебник“. Той е разработен по новата учебна програма, утвърдена със Заповед № РД 09-1857 от 17.12.2015 г. на министъра на образованието и науката, и включва още: • учебник; • работни листове; • книга за учителя; • мултимедиен самоучител. В таблиците синтезирано и прегледно е представен най-важният учебен материал за петокласниците: видове морфеми, морфемен анализ, глаголни времена, спрежение на глагола, лично и притежателно местоимение, части на изречението и др. Включени са и много практически съвети, които помагат на учениците: • да разграничават езиковите категории, например: минало свършено и минало несвършено време; наречие и предлог; непряко допълнение и несъгласувано определение; • да разграничават морфемите и да определят вида им при морфемния анализ; • да употребяват правилно възвратното притежателно местоимение; • да определят частите на изречението. Значително място е отделено и на правописните правила, които са свързани с изучавания езиков материал и са придружени от разяснения и съвети за прилагането им, например: • А или Ъ; О или У в корена на думите; • Й или И в окончанието на думите; • употреба на бройната форма и на обикновената форма за мн.ч.; • употреба на пълния и краткия член при имената; • употреба на предлозите в/във и с/със.

Нагоре