Разработени теми за кандидатстудентския изпит по български език и литература

Разработени теми за кандидатстудентския изпит по български език и литература

Каталожен №: G130299

Издателство: Софи-Р

Автори: Елица Първанова

В наличност!
Цена нов: 
12,00 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Настоящото помагало предлага разработки за кандидат-студенти върху проблеми на българската литература. Съчиненията на състезателния изпит най-често са от интерпретативен тип, т.е. те тълкуват определена тема или проблем от българската литература. Интерпретацията на света е универсална възможност пред съвременния човек. На изпита по български език и литература се проверяват основно уменията за осмисляне на проблемите в художествената творба и въвеждането им в различни контексти. Това условие проверява доколко кандидат-студентът съумява да предложи аргументиран прочит на основни значения, свързани с текстовете на българската литература. Тълкуването на художествения текст представлява съчетаване чужд и личен читателски опит с оглед на това да се разкрият знания и умения за съвременно и убедително изясняване на поставения в конкурсния изпит проблем.
Интерпретацията проблематизира творба от българската литература с оглед на определена писмена задача. "Проблематизиране" означава определени структури и значения на текста да бъдат направени подвъпросни, тоест да се възприемат като питане за значими проявления на човешкото битие.
В помагалото са включени освен разработки за кандидат-студенти върху проблеми от българската литература, но и кратко изложение върху особеностите на интерпретативното съчинение и работен речник на термините.

Нагоре