Географски речник - Помагало за ученици, зрелостници и кандидат-студенти

Географски речник - Помагало за ученици, зрелостници и кандидат-студенти

Каталожен №: G200390

Автори: Стефка Стамова

ISBN: 978-954-491-613-8

Година: 2010

Страници: 96

В наличност!
Цена нов: 
7,90 лв.

Описание на артикула:

Представеният географски речник е оригинално съставено помагало за ученици, зрелостници и кандидат-студенти. Той съдържа над 900 термина и понятия от различни области на географското познание. Дългогодишният педагогически опит на Стефка Стамова като учител по география е в основата на правилния подбор на термините в методическо отношение, както и на тяхното кратко, но ясно и разбираемо обяснение.
В речника са отразени всички основни термини и понятия, използвани в Държавните образователни изисквания и учебните програми за учебниците по география и икономика в задължителната и свободноизбираема подготовка за класовете в гимназиалния курс на средното образование.
При съставянето на речника и съдържанието е следвана логическата последователност на учебното съдържание в съответните класове. Това улеснява, ползването му при подготовка на учениците и зрелостниците. В текста са дадени и конкретни примери, подкрепящи правилното и лесно разбиране на съответните географски термини и понятия. Много добре подбрани и удачно са използвани и различни по вид илюстративни материали.
Речникът е полезен за учениците, зрелостниците и кандидат-студентите, както и за преподавателите по география, които синтезирано могат да използват определенията, обясненията и илюстрациите към богатия терминологичен апарат на географията, отразен в този речник.

 

Нагоре