Химични процеси - Химия на елементите и на техните съединения

Химични процеси - Химия на елементите и на техните съединения

Каталожен №: G130296

Издателство: Абагар

Автори: Ганка Робова, Лилия Величкова

В наличност!
Цена нов: 
10,00 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

С предлаганите разработки авторите желаят да заместят многото учебници, всеки от които дава необходими, но не достатъчни знания, като предоставят на кандидат-студентите цялата необходима информация, за да се справят на кандидат-студентския изпит. Използвани са съпоставителни таблици за строежа и свойствата на веществата. Въведени са новите термини и новите формулировки на доскоро употребяваните термини и понятия. За да бъде подготовката всеобхватна и задълбочена, много често примерите примерите използвани в общата и неорганичната химия, са взети от подходящи места в органичната химия, и обратно.
Систематизирането на учебното съдържание за двете образователни равнища в действащите учебници може да подпомогне и ежедневната работа на учителите по химия.
Така предложените разработки на теми по химия дават възможност за успешно кандидатстване с конкурсен изпит по химия във всички ВУЗ.

ийско движение по химия и в структурите на ЮНЕСКО, свързани с обучението по химия.

 

 

 

Нагоре