Кандидатстудентският изпит по руски език в УНСС

Кандидатстудентският изпит по руски език в УНСС

Каталожен №: G220556

Издателство: УНСС

Автори: Антония Пенчева, Олга Лазова

ISBN: 978-954-644-567-4

Година: 2014

Страници: 60

В наличност!
Цена нов: 
9,00 лв.

Описание на артикула:

Издание: 2014 г.

Настоящето пособие е предназначено за подготовка на кандидат-студентите за изпита по руски език в Университета за национално и световно стопанство. Предлаганите тренировъчни тестове включват пет примерни варианта, разработени по новия формат на кандидатстудентския изпит, въведен през 2013 г., провеждан както в хартиен, так и в електронен вид.

Всеки тест се състои от 40 задачи, структурирани в три модула: "Четене", "Граматика", "Лексика".

Модулът "Четене" включва 10 кратки по обем текста, които проверяват уменията за разбиране при четене. По всеки текст е формулирано твърдение, към което има само един верен отговор и четири дистрактора (неверни, разсейващи отговора). На кандидат-студентите се предлага да избират правлиния вариант на отговор или да открият информация, която не съответства на текста.

Във втория модул - "Граматика", са включени 20 граматични задачи, които проверяват правилното склонение на имената, употребата на предлози, съюзи, глаголно време, свършен и несвършен вид, действителен и страдателен залог, глаголно наклонение и глаголи за движение, наречия, причастия, деепричастия. Включени са задачи с трансформационен характер: превръщане на пряка в непряка реч, употреба на еквивалентни синтактични конструкции (например замяна на подчинени изречения, деепричастни конструкции и конструкция с отглаголно съществително).

Третият модул - "Лексика", проверява овладяването на лексиката. Включва 10 лексикални задачи за ползване на подходящи па лексикално значение думи или словосъчетания, за намиране на синонимични съответствия, за подбор на фразеологични съчетания. 

След всеки тест са посочени верните отговори.

Програмата на кандидатстудентски изпит съответства на действащите през учебната 2013/2014 г. учебна програма по руски език като първи и втори чужд език в средните училища.

Пособието е предназначено за кандидат-студенти, ученици, учители по руски език в средните училища. Може да се използва като допълнителен материал в часовете по руски език или за самоподготовка. 

 

 

Нагоре