Кандидатстудентски изпит по френски език - 8 примерни теста

Кандидатстудентски изпит по френски език - 8 примерни теста

Каталожен №: G220538

Издателство: УНСС

Автори: Мария Ананиева, Лилия Герджикова

ISBN: 978-954-644-554-4

Година: 2014

Страници: 84

В наличност!
Цена нов: 
10,00 лв.

Описание на артикула:

Издание: 2014 г.

Настоящото помагало за кандидатстудентски изпит по френски език е съвременен източник за самоподготовка на кандидат-студентите, избрали да продължат образованието си в УНСС. То се състои от осем теста, подредени под формата на реални изпити, представляващи комбинация от три модула с общо 40 езикови задачи в тях.

I Модул: Разбиране при четене. Той съдържа 10 кратки текста. При повечето от тях има пет твърдения, едно от което е вярно. При някой условието е да се преподредят изреченията в хронологичен ред, при други - да се попълнят пропуснатите думи, които кандидат-студентът ще избира от предложените пет отговора, а при трети - ще трябва да се определи вида на текста. Източниците са актуални и много разнообразни, което позволява цялостна оценка на различни аспекти от езиковата компетентност на кандидат-студента.

II Модул: Граматика. Този модул се състои от пет подмодула с по четири примера или общо 20 задачи. Подмодулите обхващат видове местоимения, членна и препозиционална система, вербална система и трансформация на изречения (от пряка в непряка реч, от деятелен в страдателен залог, свързване на две изречения в едно с произтичащите от това граматически промени в него).

III Модул: Лексика и фразеология. В този модул, състоящ се от 10 задачи, се цели проверка на речниковото богатство на кандидат-студента, неговата способност да си служи със синоними, антоними, пароними, да превръща глаголи в съществителни, отглаголни прилагателни, наречия и обратно. Примерите са подбрани така, че изискват от кандидат-студентите разностранни знания, съобразителност и творческо мислене и същевременно позволяват максимално добра преценка на цялостната езикова компетентност.

В края на помагалото има ключ с верните отговори, което дава възможност на кандидат-студентите да проверят сами резултатите си и да придобият реална представа за нивото на знанията си по френски език.

Нагоре