Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 3 клас

  • Издателство: Просвета
  • Автори: Кирил Костов, Стоян Иванов
  • ISBN номер: 978-954-011-630-9
  • Страници: 112
  • Година: 2003

В наличност

Цена за нов:
5,00 лв.

5,00 лв.

Описание на артикула
Книгата съдържа методиката за изпълнение на държавните образователни изисквания по физическо възпитание и спорт за началната училищна степен и подходите за лесно и неусетно достигане на очакваните резултати, предвидени в учебната програма за 3. клас. Оформена е в две части: в първата са посочени някои по-важни общи положения и особености при работата по предмета, както и план-график за целогодишното разпределение на учебното съдържание. Втората част съдържа методическите разработки на учебното съдържание по ядра и теми.
Условия за доставка

Информация за условията на доставка - менажира се от админа CMS блок - Детайлна страница на продукт - условия за доставка

Условия за плащане

Информация за условията на плащане - менажира се от админа CMS блок - Детайлна страница на продукт - условия за плащане

Контакти

Контактна инфорамция в детайлна страница на продукт - менажира се от админа CMS блок - Детайлна страница на продукт - таб контакти