Комплект работни листове по химия и опазване на околната среда за 9 клас

Комплект работни листове по химия и опазване на околната среда за 9 клас

Каталожен №: G230060

Издателство: Булвест 2000

ISBN: 978-954-180-940-2

Година: 2015

Страници: 60

В наличност!
Цена нов: 
5,00 лв.

Описание на артикула:

В комплекта са включени: оригинални, интересни и занимателни задачи за самостоятелна работа, които учениците могат да решават в клас или у дома; тестове за входно и изходно равнище в по два варианта; верните отговори на всички задачи от работните листове и от тестовете. Работните листове подпомагат усвояването на ключови знания от темата „Химични връзки” в раздел „Строеж на веществото”, както и от всички теми в разделите „Химични елементи от ІV и V главна група на периодичната система” и „Органична химия”. В комплекта са разработени алгоритми за решаване на задачи, свързани с:

наименуване на изомери и хомолози на въглеводороди и техните производни;

откриване на липсващи реактанти при взаимодействия между неорганични или органични вещества;

систематизиране на видове органични съединения по качествен и количествен състав или по функционални групи.

Комплектът позволява на деветокласниците да покажат:

уменията си да ползват химичната символика, терминология и номенклатура;

знанията си за съществените признаци на основните химични понятия и уменията си да ги прилагат в конкретни ситуации.

Комплектът предоставя на учителите възможности за: много бърза проверка и реална оценка на постиженията на деветокласниците както след изучаване на конкретни представители на неорганични и органични вещества, така и в края на учебната година;

получаване на обратна информация за равнището на уменията на учениците да прилагат овладените химични знания в нова образователна ситуация.

Нагоре