Кратък терминологичен справочник по микология

Кратък терминологичен справочник по микология

Каталожен №: 261572

Издателство: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Автори: Симеон Ванев

ISBN: 954-430-459-2

Година: 1996

Страници: 256

В наличност!
Цена нов: 
2,90 лв.

Описание на артикула:

Справочникът е първи опит да се предложи на многобройните специалисти у нас информация за съдържанието на термините, употребявани в микологията. Toй включва около 2400 термина, използвани при описанието на морфологичните особености, еволюционното развитие, систематиката. ролята и значението на гъбите, както и някои термини от други науки — обща биология, морфология, физиология, фитопатология, хуманна и ветеринарна медицина и др., които широко се употребяват в теоретичната и приложната микология. Тълкуването на термините е въз основа на най-новите данни от българската и чуждестранната литература. Справочникът е предназначен за научни работници и специалисти, които работят в областта на общата микология, фитопатологията, медицинската и ветеринарната микология, събирането и преработката на диворастящи гъби и култивирането на гъби за преподаватели и учащи се, за любители гъбари и др.

Нагоре