Математични методи на физиката. Обикновени диференциални уравнения и вариационно смятане

Математични методи на физиката. Обикновени диференциални уравнения и вариационно смятане

Каталожен №: 260181

Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"

Автори: Пламен Физиев

ISBN: 978-954-07-3196-4

Страници: 323

В наличност!
Цена нов: 
20,00 лв.

Описание на артикула:

Това учебно пособие представя на едно място и по единен начин основите на общата и на качествената теория на обикновените диференциални уравнения, редица специални методи за тяхното решаване, както и тясната връзка на диференциалните уравнения с вариационното смятане. То е предназначено за студенти от Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", но представлява интерес и за студенти от други факултети и висши учебни заведения, а също и за научни работници.

Нагоре