Математика за 5. клас (по новата програма)

Математика за 5. клас (по новата програма)

Каталожен №: G290110

Издателство: Просвета Плюс

Автори: Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков

ISBN: 978-619-222-003-7

Година: 2017

Страници: 252

В наличност!
Цена нов: 
14,73 лв.

Описание на артикула:

Одобрен със заповед № РД 09 – 1487/ 08.02.2017 г.

Учебникът по математика за 5. клас на издателство „Просвeта Плюс“ е структуриран  по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи, като се спазва спираловидния принцип на изложение на знанието. Темите и очакваните резултати напълно съответстват на новата учебна програма.
Постигнат е баланс между уроците за нови знания (под 60%), упражнения, обобщения и практически дейности (над 35%).
Подбраните задачи съответстват на различни стилове на учене и се решават чрез разнообразни, подходящи за възрастта на учениците и балансирани учебни дейности.

Нагоре