Механика на непрекъснатите среди

Механика на непрекъснатите среди

Каталожен №: 260190

Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"

Автори: Константин Марков

ISBN: 954-07-1768-Х

Страници: 251

В наличност!
Цена нов: 
7,00 лв.

Описание на артикула:

“Механика на непрекъснатите среди” представя основните идеи, принципи и методи при математическото моделиране на механичното поведение на твърдите деформируеми тела и флуидите. В основата е тензорният апарат, изграден на базата на диадното смятане на Гибс. Изложена е кинематиката на непрекъснатите среди и са представени общите съотношения, които са в сила за произволна деформируема среда: уравненията на непрекъснатостта, на количеството движение и на кинетичния момент заедно с техните най-важни следствия, формулирани са класическите модели на непрекъснатите среди - идеалният и вискозният флуид, както и линейната теория на еластичността. За илюстрация са разгледани най-простите класически задачи, свързани с тези модели, например задачата на Ламе за еластична тръба, интегралът на Бернули, парадоксът на Даламбер за идеалния флуид и др.

Нагоре