Nuovo Progetto italiano 2, ниво B1 и B2 - Учебник по италиански език + CD

Nuovo Progetto italiano 2, ниво B1 и B2 - Учебник по италиански език + CD

Каталожен №: G150883

Издателство: Edilingua

Няма в наличност!
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Второто ниво на системата е предназначено за курсисти с начални познания по езика и основни комуникативни умения. Граматичните единици, които представя са:
Притежателни местоимения (I Pronomi e Gli Aggettivi Possessivi);
Особености в съгласуването на quello и bello;
Употреба на глаголите volerci и metterci;
Минало несвършено време (L’Imperfetto);
Минало предварително време (Il Trapassato Prossimo);
Лични местоимения пряко допълнение (I Pronomi Personali Oggetto Diretto);
Лични местоимения непряко допълнение (I Pronomi Personali Oggetto Indiretto);
Възвратни и реципрочни местоимения (I Pronomi Riflessivi e Reciproci);
Безлична форма на глагола и безлични изрази (La Forma Impersonale del Verbo);
Повелително наклонение (Il Modo Imperativo);
Условно наклонение (Il Condizionale Semplice e Composto);
Бъдеще в миналото (Il Condizionale Composto);

Комуникативните умения, които развива второто ниво на Progetto Italiano, позволяват разговор за семейството, поведение в ресторанти и други заведения за обществено хранене, изразяване на предпочитания, построяване на разкази и описание на случки и ситуации в минало несвършено време, изразяване на съгласие и несъгласие, радост и огорчение, предлагане, отхвърляне и приемане на помощ, пазаруване, разговор за облеклото, телевизионни препочитания, даване на указания, напътствия, съвети и оценка.

Моля, имайте предвид, че е възможно употребяваните екземпляри да не съдържат допълнителните приложения и дискове към тях.

Нагоре