Околен свят за 1. клас (по новата програма)

Околен свят за 1. клас (по новата програма)

Каталожен №: 290200

Издателство: Булвест 2000

Автори: Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова

ISBN: 978-954-181-020-0

Година: 2017

Страници: 72

В наличност!
Цена нов: 
6,53 лв.

Описание на артикула:

Oдобрен със Заповед № РД 09-1576/08.02.2017 г.

 
Учебникът е основната част на новата учебна система по околен свят. Той напълно удовлетворява потребностите в процеса на обучението както на ученика, така и на учителя.
Първокласникът разполага с увлекателен и емоционален разказ в илюстрации за заобикалящия го свят, а учителят – с модерно и практически ясно методическо пособие.
 
Учебникът:
 
-предлага иновативна, много функционална, ясна и последователно проведена структура на урочните единици – новото съдържание е разположено в горната част на двете страници и е логически свързано;
 
- разработва учебното съдържание чрез множество познавателни задачи за откриване на модели, отношения и взаимовръзки, които систематизират съществуващите представи, обогатяват и обобщават детския опит;
 
- структурира съдържанието чрез система от интересни рубрики, които гарантират устойчиво усвояване на различни учебни стратегии и формиране на преносими умения;
 
- развива умения за работа по учебни проекти, която осигурява необходимата методическа динамика и разнообразие;
 
- разработва учебното съдържание чрез богат и изключително функционален илюстративен материал, подпомагащ възприемането на учебното съдържание и изпълнението на задачите;
 
- дава възможност за оценка и самооценка;
 
- формира умения за опазване на собствения живот и здраве и живота и здравето на другия.

Нагоре