Под игото - Кратко предаване на съдържанието с предговор, коментар и хронология на описаните събития

Под игото - Кратко предаване на съдържанието с предговор, коментар и хронология на описаните събития

Каталожен №: G230461

Издателство: Диоген

Автори: Иван Вазов

ISBN: 978-954-909-340-7

Година: 2015

Страници: 96

В наличност!
Цена нов: 
6,00 лв.

Описание на артикула:

Изданието, което ви предлагаме, преследва няколко цели. От една страна, то дава възможност на читателя да се запознае накратко със съдържанието на романа, без да изпуска нищо важно. От друга, изданието е снабдено с обширен коментар, който изяснява най-важните аспекти от художествения свята на произведението. В този смисъл то не е предназначено само за тези, които няма да намерят време да прочетат целия текст на "Под игото". Изданието ще бъде полезно и на онези, които познават текста, защото тук ще намерят един задълбочен прочит, насочващ вниманието към основните акценти в персонажната система и даващ прецизна хронология на описаните събития.

Нагоре