Тестове за текуща самоподготовка и зрелостен изпит по история и цивилизация (преработено издание 2012)

Тестове за текуща самоподготовка и зрелостен изпит по история и цивилизация (преработено издание 2012)

Каталожен №: G200327

Издателство: Анубис

Автори: Христина Мирчева, Галя Рангелова

ISBN: 978-954-426-643-1

Година: 2012

Страници: 312

В наличност!
Цена нов: 
8,00 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Предложеното учебно помагало за подготовка на зрелостници за матура по История и цивилизация и за кандидат-студенти обхваща научнообразователното съдържание на преработените учебници за Х и ХІ клас, т. е. съдържанието на основните теми от съвременната история на света през ХХ в. и богатата история на България в продължение на повече от 13 века. Точно определените теми на помагалото отразяват новите изисквания на МОН, както и указанията към зрелостниците за проверка на знанията, проверка на уменията да се справят с исторически и сравнителноисторически анализ, с понятията и с тяхното съдържание, както и способността им да отговарят на исторически въпрос с кратко, но системно изложение, вярност на фактите, на литературен български език.

Пособието предлага структура, в която се включват последователно първо, тестове за десет основни теми по Съвременна история на света; второ, тестове за осем основни теми по История на България; трето, примерни тестове за държавен писмен изпит по История и цивилизация, в които се включват тестови задачи от Х и ХІ клас; четвърто, понятия и научни термини, ползвани в тестовете.

В помощ на подготвящите се за матура по История и цивилизация зрелостници авторите предлагат тестове върху фактическия материал по определени теми, таблици за попълване на верни отговори или обяснения, въпроси за конкретни отговори с примери от историята на света през ХХ век и от историята на България. Нов принос на авторите е разработването на модели за отговори на множество исторически въпроси по дадена тема, за анализ на исторически източник, както и за анализ на изображения (карти, таблици, схеми, карикатури, снимки и илюстрации).

Конкретните изисквания за подобен анализ на документи и извори са: 
1) внимателно запознаване с текста и с историческата обстановка, в която се е появил; 
2) ясно определяне темата на документа или източника и датата на появата му; 
3) изчерпателно изложение на главната идея или информация, която дава източникът или документът; 
4) определяне важността на източника за научното знание.

Общите изисквания за отговор на исторически въпрос и за анализ на исторически източник са: 
1) изложение с ясни фрази и добър стил; 
2) изложение в сегашно историческо време; 
3) системност и организация на отговора или анализа, ясна мисъл и точност на фактите.

В пособието се предлагат модели за анализ на изображения – карти, таб­лици, схеми, художествени произведения, включително картини или карикатури. Всеки вид изображение изисква подреждането на алгоритъм, който да включва принципни изисквания: 
1) определяне на времето, в което или за което е създадено изображението; 
2) разкриване на историческите персонажи; 
3) анализ и сравнение на графики, таблици и схеми; 
4) определяне на символите в изображението и тяхното значение за историческото време; 
5) ясно формулиране на темата на изображението и гледната точка на автора.

Уважаемите преподаватели и ученици имат възможност успешно да работят с предложеното пособие през цялата учебна година в последователността на преподаването на материала от действащите учебници за Х и за ХІ клас. Наличието на известно разнообразие в тези учебници, на повече или по-малко исторически подробности и нагледни материали се преодолява от авторите на пособието чрез разработване на тестове на основата на общото и безспорното в текстовете на учебниците, съобразено с изискванията на МОН.

Нагоре