Росинка - Учебник по руски език за 3 клас (първи чужд език)

Росинка - Учебник по руски език за 3 клас (първи чужд език)

Каталожен №: G170400

Издателство: Булвест 2000

Автори: Лиляна Изворска, Галина Лилова, Стефка Грънчарова

ISBN: 978-954-180-595-4

Година: 2014

Страници: 100

В наличност!
Цена нов: 
24,00 лв.

Описание на артикула:

Учебникът представлява втората стъпка – продължение и развитие - на цялостна система за овладяване на езика в началната степен. (Учебният комплект "Росинка" за втори клас е одобрен от МОН и внедрен в обучението). 
Предназначен е за учениците от 3. клас, избрали да изучават руски език като първи чужд в началната степен на обучение. 
Комплексният курс в учебника включва осем тематични раздела. Всяка подтема от раздела представлява единна смислова цялост, с учебни задачи, обединени от обща комуникативна функция и отнасящи се към обща комуникативна ситуация, представена в разнообразен игрови контекст. 
Всеки тематичен раздел завършва с преговорно-обобщителна част "Повторение – мать учения. Езиковият материал е прецизно минимизиран с оглед на програмното съдържание и с на избрания подход – от общуването към системата на езика чрез индуктивно въвеждане, което не изключва използването на определени опори (схеми, инструкции, таблички, подсказки). 
В мотивационното осигуряване но процеса на учене съществена роля продължават да играят водещите герои на учебника – Даша, Паша, Росинка, заекът и вълкът. 
В учебника са използвани оригинални и жанрово разнообразни руски текстове – стихове, песни, гатанки, пословици и поговорки, скоропоговорки, броилки, приказки, забавни истории, подбрани съобразни тематично-ситуативното съдържание. Те запознават и приобщават децата към руската детска култура. 
Илюстративният материал в учебника е богат и разнообразен. Визуализацията се използва за формиране на стратегии за работа с учебния материал, за естетическо въздействие върху децата, за засилване на атрактивните моменти в урока и улесняване усвояването на съдържанието. В края на учебника е поместен кратък руско-български речник, съдържащ предимно тъй наречената "пасивна" лексика. 
Речникът има за цел да улесни третокласниците в търсенето на непознатите думи при слушане и четене и да развива първоначалните им умения за работа с речник. 

Нагоре