Сборник по математика за 8. клас (по новата програма)

Сборник по математика за 8. клас (по новата програма)

Каталожен №: 290410

Издателство: Коала прес

Автори: Пенка Рангелова

ISBN: 978-619-713-442-1

Година: 2017

Страници: 344

В наличност!
Цена нов: 
12,00 лв.

Описание на артикула:

Задачите в сборника са систематизирани по реда на темите от новата програма по математика  за 8. клас, които са част и от материала за Държавен зрелостен изпит.

- Основни комбинаторни понятия
- Вектори
- Триъгълник и трапец
- Квадратен корен
- Квадратни уравнения
- Окръжност
- Рационални изрази
- Вписани и описани многоъгълници
- Еднаквости в равнината

Отделните уроци от темите започват с кратка теоретична част. Припомнят се определения, свойства, теореми и следствия. За някои от темите са приведени конкретни примерни задачи с техните решения. Задачите са групирани по  степен на сложност в две групи – А и Б.

Група А съдържа достатъчен брой по-леки задачи, които служат за осмисляне и затвърждаване на основни знания по разглежданата тема.

Група Б е с по-трудни задачи. За решаването им е необходимо комплексно прилагане на придобитите до този момент знания и умения.

Почти за всички задачи от сборника са дадени отговори, упътвания или решения.

След всеки тематичен цикъл е даден и тест със задачи с избираем отговор и такива, в които се изисква описание на решението. Целта е да се направи контрол от учителя или самооценка от ученика на усвоените знанията.

Нагоре