Селекция и семепроизводство на домати. История, методи, постижения, тенденции


Селекция и семепроизводство на домати. История, методи, постижения, тенденции

Каталожен №: 261750

Издателство: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

Автори: Живко Данаилов

ISBN: 978-954-322-502-6

Страници: 266

В наличност!
Цена нов: 
16,00 лв.

Описание на артикула:

В книгата са разгледани основните аспекти на селекцията и семепроизводството на домати, представени са селекционните постижения и технологии и е обоснована необходимостта от паралелното използване на традиционните селекционно-генетични и съвременните методи на растителната биотехнология. Тематиката на книгата би заинтригувала специалистите в областта на селекцията и семепроизводството на домати и останалите самоопрашващи се култури. Интерес би представлявала и за студентите от агрономическите факултети на висшите училища и земеделските колежи. Характеристиките на сортовете и хибридите, както и технологиите за отглеждането им успешно могат да бъдат използвани в частните агрофирми и от производителите.

Нагоре